wp85b2a391.png

Projectburo  De Laat

wpa638c288.png
wp9c7fe091.png

© Projectburo De Laat 2017projectinformatie

wpb9743b2d_0f.jpg

Kansen en aanpak voor bio-energie op aardgasloze locaties in beeld.

 

Nederland heeft de ambitie om in 2050 aardgasloos te zijn, echter op dit moment zijn er duizenden locaties die geen aardgasaansluiting hebben en toch verwarmd worden door fossiele brandstoffen, zoals propaan, butaan, petroleum, huisbrandolie, stookolie en diesel. Deze brandstoffen worden ook ingezet voor decentrale elektriciteitsopwekking, zoals lichtmasten of noodstroomvoorzieningen.

 

Naast de veiligheids- en milieurisico’s zouden dit ideale locaties moeten zijn om nu al te verduurzamen, bijvoorbeeld door biomassaketels of groen gas.  De omschakeling gaat echter nog niet snel, zodat we hierin door inzicht een versnelling willen aanbrengen.  Actoren zijn de huidige gebruikers en installateurs/leveranciers van o.a. Propaantanks, maar ook de Omgevingsdienst,  biomassaketelleveranciers en de groen gas branche.

 

 

wp02790ec4.png

wp6bc5f8f3.png