wp85b2a391.png

Projectburo  De Laat

wpa638c288.png
wp9c7fe091.png

© Projectburo De Laat 2017projectinformatie

wp5cf66eac_0f.jpg

Bundeling van bermgras regio Arnhem Nijmegen.

 

Namens de Groene Hub (www.groenehub.nl) hebben we in het voorjaar van 2016 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bundeling en duurzame verwerking van (berm)gras in de regio Arnhem Nijmegen.

 

Bermgras (en andere grasachtigen) worden momenteel veelal gecomposteerd of ondergeploegd, terwijl ook energieopwekking of zelfs bioraffinage tot de mogelijkheden behoort. Om deze nieuwe waardeketens meer kans te geven, wil de regio een interessante aanbieder worden voor deze initiatieven. Dat kan door als terreinbeheerders gezamenlijk grasstromen aan te bieden aan de markt.

 

In potentie is er voldoende aanwezig, echter omdat het materiaal als afval/kostenpost wordt gezien wordt vooral ingezet op het voorkomen van vrijkomen. Indien economisch interessante businesscases zich aandienen, komt het aanbod zeker op gang.

 

We zien in de markt al diverse partijen zich toeleggen op deze verwaarding.

 


wp2ba0b306.png

wpdb3334ae.png