wp85b2a391.png

Projectburo  De Laat

wpa638c288.png
wp661c65cd.png

© Projectburo De Laat 2017







wp853b6aaf.png

Bedrijfsinformatie

wp7619dd57.png

wp7e7c0dfc.png

wpf90b1a76.png

wpfe5ce6e9.png

Onder dit kopje staat de informatie omtrent onze hernieuwbare energievoorziening op onze locatie, te weten de biomassacentrale.

 

De installatie is een HDG Navora 30 kW stukhout vergasser. Deze is verantwoordelijk voor de cv-installatie en het hete tapwater in het gebouw. De gasleiding is verwijderd. Er staan 2 buffervaten van 1.000 liter, waarvan één een boilervat voor het tapwater bevat en een spiraal voor een zonneboiler (nog niet aanwezig).

 

De biomassabrandstof is momenteel gekloofd hout (95 gewicht %) en resthout houtzagerij (5 % ).

 

Op basis van houtverbruik, rendement ketel (fabriek) een warmteoverdracht ketel- buffer hebben we ingeschat wat het verband is tussen een branduur en vermeden gasverbruik als indicatie voor onze vermeden CO2-emisie. Meer info:  http://projectburodelaat.blogspot.nl/2016/04/5-jaar-gebruikservaringen.html

 

 






wp48fcd0ab_0f.jpg

Branduren per 1 augustus 2017: 4.193 uur

Vermeden aardgasverbruik:  ca. 14.320 m³

Vermeden CO2-emissie:       ca. 25,5 ton