wp85b2a391.png

Projectburo  De Laat

wpa638c288.png
wp661c65cd.png

© Projectburo De Laat 2017wp853b6aaf.png

Bedrijfsinformatie


Projectburo De Laat

 

Vanuit de praktijk kijken naar oplossingen voor huidige en toekomstige vraagstukken. Strategische keuzes in energietransitie en biobased economy, waarbij de huidige kernwaarden blijven bestaan en begrotingen niet in de knel komen.

 

Minder olie en aardgas, elektrificering van de maatschappij en de waterstofeconomie als stip aan de horizon. Efficiënte Smart Grids met energieopslag en de duurzame mobiliteit.

 

Van organisch afval naar grondstof, maar ook nieuwe grondstoffen maken de toekomst bestendig. Realistische inschattingen omtrent beschikbaarheid, kwaliteit en prijsontwikkeling maken plannen levensvatbaar.

 

Brede kennis en ervaring en groot netwerk wordt zodoende geboden. Maatwerk kan worden geleverd op basis van een verkennend gesprek.
 


 

 

wp9a618d74_0f.jpg