wp85b2a391.png

Projectburo  De Laat

wpa638c288.png
wp661c65cd.png

© Projectburo De Laat 2017wp853b6aaf.png

Bedrijfsinformatie


Opdrachtgevers:

 

Actief Bodembeheer de Kempen [Abdk]

AgentschapNL

Akkerbouwbedrijf Haak

Algemene Vereniging voor Inlands Hout (AVIH)

Branche Vereniging voor Organische Reststoffen (BVOR)

CEA

Ecofys

Eijva bv

Energiebureau Overijssel

Energiebureau ARC

Energie(k)

Gemeente Ede

Gemeente Amersfoort

Gemeente Nieuwegein

Gemeente Nijmegen

Gewestelijke Afvalstoffendienst [GAD]

Gewest Gooi- en Vechtstreek

Groene Hub

Van Weert Rondhout BV

Milieu en afval  Regio Breda [MARB]

Milieudienst Noord-West Utrecht

Milieudienst Zuidoost-Utrecht

Nederlandse vereniging van BiomassaKetel Leveranciers (NBKL)

Novem

Omgevingsdienst regio Utrecht

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland [RVO]

Provincie Noord-Brabant

Provincie Utrecht

Regio Midden-Brabant

Regionaal Milieubedrijf [RMB]

Rurealis

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven [SRE]

SenterNovem

Statenfractie provincie Utrecht

Stichting Kasteel Keukenhof

Stichting Klimaatlandschap

Van den Nagel Transport bv

Vereniging van Contractanten

Videm

Trilance

 

(gedetailleerde informatie is te vinden onder projecten)

 

wp495b5b89_0f.jpg