Copyright ©Projectburo De Laat 2020.  

Projectburo De Laat

MVO moet je doen. Gewoon laten zien dat het kan, waardoor anderen geïnspireerd worden om ook aan de slag te gaan. Hier laten we zien wat we gedaan hebben en hoe het nu gaat.

Sinds 2010 zijn we gasloos door het verwijderen van de gasmeter. In oktober 2010 is de stukhoutvergasser, merk HDG Navora 30KW, geplaatst voor de centrale verwarming én het warm tapwater. Het verbruik is ca. 15 m³ stukhout per jaar voor ongeveer 2.000 m³ aardgasvervanging. Dit is afkomstig van de houtzagerij in de buurt, wat we zelf ook opslaan voor extra droging. Met een buffervat van 2.000 liter stoken we ca. 200 keer per jaar gedurende 2/3 uur; in de zomer 1 x per week en bij vorst 2 x per dag.


Per 1 april 2020: keteluren: 5.769, vermeden aardgasverbruik ca. 19.700 m³, kortcyclische CO2 vermeden: 35,0 ton, houtverbruik: 14 m³/5,5 ton per jaar.

Gasloos met een stukhoutvergasser voor cv én tapwater.

We geven zelf het goede voorbeeld.

Ons dak is gericht op het ZW met een helling van 55°graden. In juli 2012 zijn er 16 SOLON 250 kW zonnepanelen met SolarEdge optimizers geplaatst met een totale capaciteit van 4.000 Wpiek. De optimizers zorgen voor een gemiddeld rendement van 0,95 ipv. de berekende 0,72 en we kunnen de panelen separaat bekijken.


In 2019 werd 4.017 kWh opgewekt, rendement 1,01, wat 130% was van ons verbruik.


Per 1 april 2020 29.612 kWh opgewekt, CO2 vermeden: ca. 16 ton

In 2019 hebben we 64,6 m³ water verbruikt (2 vw. + 1 puber)


In 2019 hebben we 5.820 km gereden met 14 jaar oude benzine auto rest ov.

en fietsen(5.250 km met de e-bike).  


In 2019 hebben we 3 x de restafvalbak (140 lt) laten legen, groenbak (240 lt) wel ca. 10 x (785 m² perceel). Verpakkingsafval 1 zak in de 3 weken en geen bezoek aan de milieustraat.  Glas en papier apart gehouden en een Nee - Ja sticker op de brievenbus.


Sinds zomer 2019 is 100% van ons dak afgekoppeld van de HWA (ca.100.000 l/j).

We hebben voor de tuin 2.000 liter regenwateropslag.Nul op de meter [NOM] met te veel zonnepanelen.

Overige interessante feitjes